Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Wie zijn wij

De Tussenvoorziening in Emmen is een voorziening van het samenwerkingsverband in Zuidoost Drenthe. In dit samenwerkingsverband werken de besturen van een zestal scholen samen om op een goede manier vorm te geven aan de uitvoering van de wet passend onderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband is er behoefte aan een plaats voor leerlingen die op één of andere manier niet in staat zijn om voor kortere of wat langere tijd regulier voortgezet onderwijs te volgen.