Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Werkwijze

Wanneer één van de scholen dreigt vast te lopen met een leerling is er natuurlijk binnen de scholen zelf, al veel geprobeerd om de leerling op een goede manier een onderwijsplek te bieden. Helaas lukt dit niet altijd en het kan er toe leiden dat de zorg-coördinator van de school een beroep wil doen op de expertise van de Tussenvoorziening. In dit geval wordt het dossier van de leerling ter indicering voorgelegd aan de Commissie van Arrangeren, de CVA. Na bestudering van de aangeleverde gegevens kan de CVA een passend arrangement adviseren waardoor een leerling geplaatst kan worden op de Tussenvoorziening. Mogelijke arrangementen zijn een kort- of middellang traject op de Tussenvoorziening, maar ook een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) of een advies voor het praktijkonderwijs is een mogelijkheid. Naast het bieden van een onderwijsplek met een passende invulling, werken we ook nauw samen met instellingen voor jeugd-hulpverlening zoals de Toegang en met Yorneo. Ook speelt de afdeling leerplicht van de gemeenten een actieve rol om leerlingen te activeren (weer) naar school te komen. In de eerste plaats hebben we echter te maken met de leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Een goede samenwerking waarbij we met elkaar het gestelde doel onderschrijven is essentieel om succesvol te kunnen zijn.