Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Start schooljaar.

De leerlingen van de Tussenvoorziening starten het nieuwe schooljaar op dinsdag  4 september. De lessen starten om 8.30  uur en duren tot 13.00 uur.