Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Regels en Afspraken

Binnen de Tussenvoorziening Emmen hebben we met elkaar een aantal duidelijke afspraken gemaakt.

Deze afspraken worden tijdens het intakegesprek besproken en een leerling kan alleen op de Tussenvoorziening geplaatst worden als deze afspraken onderschreven worden.
Wat wij erg belangrijk vinden is:
-Een leerling komt op tijd en houdt zich dus aan het lesrooster en aan de gemaakte afspraken
-Een leerling doet actief mee met het volledige weekprogramma
-Een leerling is gericht op terugkeer naar de eigen school of gericht op het vinden van een plek die beter
aansluit bij de behoeften
-Wij vinden goed gedrag erg belangrijk en we belonen dit
-Wij geloven dat een gezonde leerling beter presteert en functioneert. Wij  leggen daarom de nadruk op een gezond leven. Dus niet roken, goed eten, voldoende bewegen en voldoende slapen
-Wij zetten ons als tussenvoorziening volledig in om zo een plezierige, goede en veilige leeromgeving te bieden