Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Lesrooster 2019-2020

  Maandag   Dinsdag   Woensdag Donderdag   Vrijdag  
08.30 Startactiviteit Startactiviteit Startactiviteit Startactiviteit Startactiviteit
08.45 Theorie   Theorie   Sport   Theorie   Theorie  
10.15 Theorie   Verzorging Sport   Theorie   Theorie  
10.30 Pauze                  
11.15 Spel   Verzorging Creatief   Spel   Sport  
11.30 Spel   Verzorging Creatief   Spel   Sport  
12.30 Pauze                  
13.00 Theorie   Theorie   Theorie   Theorie   Creatief  
14.00 Afsluiting   Afsluiting   Afsluiting   Afsluiting   Afsluiting  
                     
  Opmerkingen   met betrekking tot het rooster;  
1. Bij theorievakken wordt er zoveel mogelijk aandacht gegeven aan lesstof die gerelateerd is aan de school van herkomst. Naast de vakken Nederlands, Engels en wiskunde streven we naar het behandelen van verschillende andere vakken zoals biologie, natuurkunde, enz.
 
 
                     
2. Bij de praktisch vakken is er o.a. aandacht voor vakken als tekenen, techniek , verzorging, creativiteit, sport.
                     
                     
3. Het rooster wordt flexibel gebruikt en vormt een leidraad om te komen tot een zinvolle invulling van het individuele programma. Er kunnen na de eindtijd mentorgesprekken plaats vinden. Dit wordt minimaal een week van te voren bekend gemaakt.