Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Lesrooster 2019-2020

Per 27/1/2020          
Groep PRO Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30-8.45 START START START VRIJ START
8.45-9.30 Theorie Verzorging Theorie VRIJ Ind. Beg.
9.30-10.15 Theorie Verzorging Theorie VRIJ Ind. Beg.
10.15-11.00 Theorie Verzorging Theorie VRIJ Theorie
11.00-11.15 pauze pauze pauze VRIJ pauze
11.15-12.00 Ind. Beg. Theorie Gym VRIJ Gym
12.00-12.45 Spel Theorie Gym VRIJ Gym
12.45-13.15 pauze Gez. Lunch pauze VRIJ pauze
13.15-14.00 Tekenen Spel Tekenen VRIJ Muziek
           
           

 

Per 27/1/2020          
Groep DIJK Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30-8.45 VRIJ START START START START
8.45-9.30 VRIJ Tekenen Theorie Verzorging Theorie
9.30-10.15 VRIJ Tekenen Ind. Beg. Verzorging Ind. Beg.
10.15-11.00 VRIJ Tekenen Ind. Beg Verzorging Ind. Beg.
11.00-11.15 VRIJ pauze pauze pauze pauze
11.15-12.00 VRIJ Theorie Gym Theorie Gym
12.00-12.45 VRIJ Theorie Gym Theorie Gym
12.45-13.15 VRIJ Gez. Lunch pauze pauze pauze
13.15-14.00 VRIJ Theorie Muziek Spel Tekenen