Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Jaarrooster

Vakantie en vrije dagen 2018-2019

 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober Vrij
Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari Vrij
Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 22 februari Vrij
Studiedag  Maandag 4 maart Leerlingen vrij
Paasmaandag  22 april Vrij
Meivakantie  23 april t/m 3 mei Vrij
Hemelvaart  30 + 31 mei Vrij
Pinkstermaandag  10 juni Vrij
Studiedag  Maandag 8 juli Leerlingen vrij
Studiedag  Donderdag 11 juli Leerlingen vrij
Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus Vrij