Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Jaarrooster

Vakantie en vrije dagen 2019-2020

 

Herfstvakantie  21 oktober t/m 25  oktober Vrij
Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari Vrij
Voorjaarsvakantie  17 februari t/m 21 februari Vrij
Goede vrijdag 10 april Vrij
Paasmaandag  13 april Vrij
Meivakantie  23 april t/m 5 mei Vrij
Hemelvaart  21 + 22 mei Vrij
Pinkstermaandag  1 juni Vrij
Studiedag 24 februari Vrij
Studiedag 29 juni Vrij
Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus Vrij