Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Informatie bijeenkomst Actie Reactie Training

Donderdagavond 6 december¬†om 19.30 is er een korte informatiebijeenkomst voor ge√Įnteresseerde
ouder(s)/verzorger(s) gepland over de Actie-Reactie training die op 12 december van start gaat.
Er wordt uitgelegd hoe de Actie-Reactie training is opgebouwd en welke doelen er mee worden nagestreefd.
Er is uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

We hopen op een grote opkomst. De deur is vanaf 19.00 uur open. Wees welkom!

 

Team Tussenvoorziening