Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Expertise

Het team van de Tussenvoorziening is door een groot aantal jaren ervaring en door gedegen en gerichte opleidingen in staat om veel leerlingen op een goede manier te begeleiden. Afhankelijk van de reden van aanmelding maken wij een programma op maat. Door de veelheid aan problematieken is een eenduidige aanpak niet mogelijk en zelfs niet wenselijk. Sommige leerlingen zijn gebaat bij rust en weinig druk om tot presteren te komen terwijl anderen juist druk nodig hebben om tot iets te komen. Naast het bieden van een duidelijke structuur en een programma dat gericht is op een gedragsverandering kan de tussenvoorziening ook stageplaatsen voor leerlingen verzorgen buiten de voorziening. Het opdoen van werk- en succeservaringen kan voor leerlingen het verschil maken tussen thuis blijven of de draad weer oppakken.