Onderwijslocatie
Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanbod

 Doel is om zo snel als mogelijk weer terug te keren naar een vorm van passend onderwijs. De verblijfsduur varieert van enkele weken tot meerdere maanden. Binnen de dagelijkse routine waarbij leerlingen bezig zijn met de verschillende theorievakken is er ook veel aandacht voor de sociale ontwikkeling. Koken, sport en spel zijn belangrijke onderdelen van het lesprogramma.