Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Studiedagen waarop leerlingen vrij zijn

Er zijn de komende periode twee studiedagen voor docenten opgenomen in de jaarplanning waarop leerlingen vrij zijn. Het gaat om de volgende data:

Maandag 25 februari zijn de leerlingen de gehele dag vrij (dit is de maandag aansluitend op de voorjaarsvakantie). Maandag 4 maart zijn de leerlingen ook de gehele dag vrij.