Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Roosterwijzigingen

    Vrijdag 28 februari
Klas Uur                            Wijzigingen                                      
2A 1 Vrij
2B 3 Opvang kantine
1A 5 Men. Slot – ges -ipv 6e uur
2A 6 Opvang kantine
1B 6+7 Vrij
1A 6+7 Vrij