Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Roosterwijzigingen

Woensdag 12 december
Klas Uur                            Wijzigingen                                                  
1C1 5 Men. Maail – hv – ipv 8e uur
1A2 7 Opvang kantine
Alle klassen 2e klassen 5-6-7 Doe-dag Hardenberg
1C1 8 Vrij