Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Roosterwijzigingen

Vrijdag 20 september
Klas Uur                            Wijzigingen                                      
1A 1 Men. Elzenga - ak
1B 1 Vrij
1A 2 Men. Elzenga- ges
2B 2 Men. Dijkstra- tech
1A 3 Men. Dijkstra- tech
2B 3 Men. Elzenga - ak
2A 4 Men. Dijkstra - tech
2B 4 Opvang kantine
1B 5 Men. Elzenga - ges
2A 6-7 Vrij
1B 7 Men. Elzenga - ak