Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Roosterwijzigingen

Maandag 27 mei
Klas Uur                            Wijzigingen                                      
1C1 1 Vrij
1A2 2 Opvang kantine
DRT 6 Leerlingen die les hebben van Mevr. Molenkamp zijn vrij