Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Ouderavond

Dinsdag 14 maart a.s. is weer de jaarlijkse ouderavond. Dit jaar met het thema “Puberbrein”. De presentatie duurt ongeveer 1,5 uur en daarna is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. We verwachten rond 22.00 uur te eindigen.

De aanvang van deze informatieve avond is om 20.00 uur in de overblijfruimte in de school.

U kunt zich tot 10 maart per mail (k.elders@opdc-zodrenthe.nl) voor de ouderavond aanmelden. Graag aangeven met hoeveel personen u komt.