Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Onze school

Het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) bestaat o.a. uit een kleinschalige onderwijslocatie, die de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving biedt. De individuele ontwikkelingslijnen van leerlingen worden zo goed mogelijk hersteld en/of gecompenseerd. Dit gebeurt door het aanbieden van orthodidactische, orthopedagogische en psychologische ondersteuning.

Na het verlaten van de onderwijslocatie zijn leerlingen zelfredzaam binnen een reguliere setting in het voortgezet onderwijs.

De leerlingen die in aanmerking komen voor onderwijs en ondersteuning op de onderwijslocatie van het OPDC, worden na een toelatingsonderzoek en een intakeprocedure toegelaten. Vervolgens krijgen de toegelaten leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling beschreven. Ook wordt hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft om dit uitstroomniveau te halen.plein-opdc

Alle leerlingen die op de onderwijslocatie van het OPDC onderwijs en ondersteuning krijgen aangeboden, staan ingeschreven bij één van de hierna genoemde scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Drenthe: Hondsrug College, Carmelcollege Emmen, Esdal College, Terra, PRO Emmen, De Nieuwe Veste of de Regionale Scholen Gemeenschap Ter Apel.

Leerlingen volgen op de onderwijslocatie van het OPDC een traject waarin zij de basisvorming van het regulier VMBO onderwijs volgen, met leerwegondersteuning (LWOO) op een basisberoeps (BBL), kaderberoeps (KBL) of een theoretisch leerwegniveau (TL).

De lesstof wordt in hetzelfde tempo aangeboden als op de reguliere scholen. Het doel is om de leerlingen na een begeleidingstraject op maat zo snel mogelijk te laten schakelen naar de school van inschrijving. Dit kan na 1 of 2 jaar.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de download-pagina op deze website. U vindt daar onder andere onze missie, de informatiegids en nog een aantal praktische documenten.