Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Week van de sociale media

Van 11 t/m 15 november is het de week van de mediawijsheid waarbij wij op school extra aandacht besteden aan sociale media ‘Weet wat je doet’! Leerlingen worden deze week mediawijs gemaakt. Onze leerlingen doen dagelijks mee met het spel Mediamasters maar er worden ook lessen gegeven rondom het gebruik van WhatsApp, Instagram en hacken van een identiteit op Facebook.

De opening op maandag 11 november wordt verzorgd door een bijzondere Emmenaar, een oud leerling van het OPDC en nu eigenaar van een eigen filmproductiebedrijf. Hij zal ons alles gaan vertellen over de voors en tegens van sociale media.

Vakantie

Wij wensen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een fijne vakantie en tot maandag 26 augustus.

Werkweek ‘De Waddentrip’

Op dinsdagochtend 21 mei vertrekt een deel 2e jaars leerlingen en begeleiding bepakt en bezakt voor een werkweek naar Texel. Op Texel aangekomen worden de tenten in De Koog opgezet en is het tijd om wad te lopen onder begeleiding van een gids. Na het avondeten en een strandwandeling is het tijd om te gaan slapen en de volgende morgen na het ontbijt staan er alweer diverse activiteiten op het programma. Zo gaan onze leerlingen met een boot het Wad op, naar het Juttersmuseum en natuurlijk ook zelf strandjutten, de oversteek naar Vlieland wordt per boot gemaakt en aan het einde van de week moeten de tenten natuurlijk weer afgebroken worden en is het tijd om weer naar huis te gaan.

Het andere deel van de 2e jaars leerlingen vertrekt, maandag al, per trein naar Harlingen om daar de overtocht naar Terschelling te maken. Hun werkweek zal vooral heel sportief zijn en staat in het teken van ‘outdoor’ met o.a. MTB, klimmen, paintball, wadexpeditie en raften. Elke dag veranderen ze van camping en verblijven de vier dagen telkens op een Natuurkampeerterrein waar ze zelf, in groepjes, zorgen voor de maaltijden.

Vrijdagmiddag 24 mei zijn onze leerlingen weer terug in Emmen.

2e jaars leerlingen naar Body Worlds

Op dinsdag 5 maart gaan wij met alle 2e jaars leerlingen op excursie naar Amsterdam. Wij bezoeken daar BODY WORLDS.

“Een indrukwekkende reis door het menselijk lichaam”.

De excursie wordt in de lessen biologie en/of nask voorbereid. Tijdens de excursie worden enkele opdrachten uitgevoerd om de leerlingen gericht en efficiënt de tentoonstellingen te laten beleven. De tentoonstelling over het menselijk lichaam is een absolute must-see, die leerlingen de unieke kans biedt hun eigen lichaam van binnen te bekijken en het abstracte op een speelse en laagdrempelige manier heel concreet maakt.

De excursie is een onderdeel van het lesprogramma. Het is:

  • een aanbod van de leerstof op een andere wijze dan het werken met tekstboek en de daarbij horende vragen,
  • verdieping van bepaalde leerstof,
  • diepgang voor bepaalde vakken (biologie, NASK, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde).

Een onvergetelijke schoolreis waar ze nog lang over zullen praten!

Studiedagen waarop leerlingen vrij zijn

Er zijn de komende periode twee studiedagen voor docenten opgenomen in de jaarplanning waarop leerlingen vrij zijn. Het gaat om de volgende data:

Maandag 25 februari zijn de leerlingen de gehele dag vrij (dit is de maandag aansluitend op de voorjaarsvakantie). Maandag 4 maart zijn de leerlingen ook de gehele dag vrij.

Succesvolle ouderavond

Op 6 februari jl. heeft de ouderraad een succesvolle ouderavond georganiseerd. Het thema van de avond was ‘Puberbrein’, Aletta Smits vertelde op humoristische wijze over de werking van het puberbrein. De ouderavond werd door een behoorlijk aantal ouders en docenten van het OPDC bezocht.

Ouderavond 6 februari 2019

Op woensdagavond 6 februari aanstaande organiseert de ouderraad een ouderavond op de Onderwijslocatie van het OPDC. Aletta Smits zal op humoristische wijze een zeer boeiende presentatie geven over “Het Puberbrein”. De avond begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 22.00 uur eindigen. Na de presentatie is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Inmiddels heeft een groot aantal ouder(s)/verzorger(s) en docenten van het OPDC zich aangemeld voor deze ouderavond.