Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

2e jaars leerlingen naar Body Worlds

Op dinsdag 5 maart gaan wij met alle 2e jaars leerlingen op excursie naar Amsterdam. Wij bezoeken daar BODY WORLDS.

“Een indrukwekkende reis door het menselijk lichaam”.

De excursie wordt in de lessen biologie en/of nask voorbereid. Tijdens de excursie worden enkele opdrachten uitgevoerd om de leerlingen gericht en efficiënt de tentoonstellingen te laten beleven. De tentoonstelling over het menselijk lichaam is een absolute must-see, die leerlingen de unieke kans biedt hun eigen lichaam van binnen te bekijken en het abstracte op een speelse en laagdrempelige manier heel concreet maakt.

De excursie is een onderdeel van het lesprogramma. Het is:

  • een aanbod van de leerstof op een andere wijze dan het werken met tekstboek en de daarbij horende vragen,
  • verdieping van bepaalde leerstof,
  • diepgang voor bepaalde vakken (biologie, NASK, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde).

Een onvergetelijke schoolreis waar ze nog lang over zullen praten!

Studiedagen waarop leerlingen vrij zijn

Er zijn de komende periode twee studiedagen voor docenten opgenomen in de jaarplanning waarop leerlingen vrij zijn. Het gaat om de volgende data:

Maandag 25 februari zijn de leerlingen de gehele dag vrij (dit is de maandag aansluitend op de voorjaarsvakantie). Maandag 4 maart zijn de leerlingen ook de gehele dag vrij.

Succesvolle ouderavond

Op 6 februari jl. heeft de ouderraad een succesvolle ouderavond georganiseerd. Het thema van de avond was ‘Puberbrein’, Aletta Smits vertelde op humoristische wijze over de werking van het puberbrein. De ouderavond werd door een behoorlijk aantal ouders en docenten van het OPDC bezocht.

Ouderavond 6 februari 2019

Op woensdagavond 6 februari aanstaande organiseert de ouderraad een ouderavond op de Onderwijslocatie van het OPDC. Aletta Smits zal op humoristische wijze een zeer boeiende presentatie geven over “Het Puberbrein”. De avond begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 22.00 uur eindigen. Na de presentatie is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Inmiddels heeft een groot aantal ouder(s)/verzorger(s) en docenten van het OPDC zich aangemeld voor deze ouderavond.