Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Activiteiten 9 juli

1e jaars leveren hun boeken en kluissleutel in

Kennismaking nieuwe 1e jaars leerlingen

Kennismaking nieuwe 2e jaars leerlingen.

Het Puberbrein

Op dinsdagavond 14 maart j.l.  heeft de ouderraad een ouderavond georganiseerd op de Onderwijslocatie van het OPDC. Aletta Smits heeft op humoristische wijze een zeer boeiende presentatie gegeven over “Het Puberbrein”. De avond werd druk bezocht door zowel ouder(s)/verzorger(s) als personeel van het OPDC. De presentatie is te downloaden vanaf de volgende link: https://fs4.formsite.com/smitsam/form39/index.html?1432549446933

Ouderavond

Dinsdag 14 maart a.s. is weer de jaarlijkse ouderavond. Dit jaar met het thema “Puberbrein”. De presentatie duurt ongeveer 1,5 uur en daarna is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. We verwachten rond 22.00 uur te eindigen.

De aanvang van deze informatieve avond is om 20.00 uur in de overblijfruimte in de school.

U kunt zich tot 10 maart per mail (k.elders@opdc-zodrenthe.nl) voor de ouderavond aanmelden. Graag aangeven met hoeveel personen u komt.

Online Veiligheid

Online Veiligheid

Op woensdag 8 maart komt mevrouw Ten Velde van Bureau Halt op bezoek. Ze geeft dan aan de 1e jaars leerlingen een les over Online Veiligheid.

Informatie over dit onderwerp is te lezen op de website  www.halt.nl.

Informatie-avond kampweek goed bezocht.

info-avond-kamp-2017
Op dinsdagavond 31 januari hebben ouders en leerlingen een zeer goed bezochte informatie-avond bijgewoond over de kampen die aan het eind van het schooljaar voor de 2e jaars leerlingen worden georganiseerd.

Informatie-avond werkweek 2e jaars.

Hierbij nodigen wij u als ouder(s)/verzorger(s) uit om samen met uw zoon of dochter de presentatie bij te wonen over de werkweek van leerjaar 2.

Datum                                 Woensdag 1 februari
Locatie                                A locatie  – kantine
Aanvang                             19.30 uur (de presentatie duurt tot ca. 21.00 uur)
Parkeeradvies                   Locatie Esdal College

 

2017

Personeel en directie van het OPDC wensen leerlingen en ouders een voorspoedig 2017.

Nieuwe website

Vanaf 1 augustus leest u hier al het actuele nieuws van de onderwijslocatie van het OPDC.