Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Informatie-avond werkweek 2e jaars.

Hierbij nodigen wij u als ouder(s)/verzorger(s) uit om samen met uw zoon of dochter de presentatie bij te wonen over de werkweek van leerjaar 2.

Datum                                 Woensdag 1 februari
Locatie                                A locatie  – kantine
Aanvang                             19.30 uur (de presentatie duurt tot ca. 21.00 uur)
Parkeeradvies                   Locatie Esdal College