Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Het Puberbrein

Op dinsdagavond 14 maart j.l.  heeft de ouderraad een ouderavond georganiseerd op de Onderwijslocatie van het OPDC. Aletta Smits heeft op humoristische wijze een zeer boeiende presentatie gegeven over “Het Puberbrein”. De avond werd druk bezocht door zowel ouder(s)/verzorger(s) als personeel van het OPDC. De presentatie is te downloaden vanaf de volgende link: https://fs4.formsite.com/smitsam/form39/index.html?1432549446933