Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Excursie naar Westerbork afgelast

De excursie van vrijdag 13 maart naar Herinneringscentrum Westerbork is afgelast. Dit in verband met de maatregelen die zijn getroffen vanwege het Coronavirus. De lessen op vrijdag 13 maart vinden daarom voor alle klassen plaats volgens rooster.