Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

2e jaars leerlingen naar Body Worlds

Op dinsdag 5 maart gaan wij met alle 2e jaars leerlingen op excursie naar Amsterdam. Wij bezoeken daar BODY WORLDS.

“Een indrukwekkende reis door het menselijk lichaam”.

De excursie wordt in de lessen biologie en/of nask voorbereid. Tijdens de excursie worden enkele opdrachten uitgevoerd om de leerlingen gericht en efficiënt de tentoonstellingen te laten beleven. De tentoonstelling over het menselijk lichaam is een absolute must-see, die leerlingen de unieke kans biedt hun eigen lichaam van binnen te bekijken en het abstracte op een speelse en laagdrempelige manier heel concreet maakt.

De excursie is een onderdeel van het lesprogramma. Het is:

  • een aanbod van de leerstof op een andere wijze dan het werken met tekstboek en de daarbij horende vragen,
  • verdieping van bepaalde leerstof,
  • diepgang voor bepaalde vakken (biologie, NASK, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde).

Een onvergetelijke schoolreis waar ze nog lang over zullen praten!