Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Verlenging Corona-maatregel

De Corona-maatregel is verlengd tot en met dinsdag 5 mei. Zoals het nu lijkt gaan op woensdag 6 mei de lessen weer beginnen.